Born in 1939, Tokyo, Japan
1963 BA, Japanese Literature, Keio University, Tokyo

Selected Solo Exhibitions

2022 Voix, Take Ninagawa, Tokyo
2022 Tabata Memorial Museum of Writers and Artists, Tokyo
2021 Dear Monster, Take Ninagawa, Tokyo
2017 HATENOUTAGOE – Poet Yoshimasu Gozo, Ashikaga Museum of Art, Tochigi, Japan; Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, Naha; Shoto Museum of Art, Tokyo- 2018
2017 Yoshimasu Gozo: Fire Embroidery – Beyond Ishikari Sheets, Sapporo International Art Festival 2017, Hokkaido University Museum, Sapporo, Japan

Books from Gozo YOSHIMASU

Sha Shin Magazine Vol. 3: Spell

Kikuji KAWADA, Naohiro UTAGAWA, Yuki ONODERA, Yoko KUSANO, Seiji KUMAGAI, Chieko SHIRAISHI, Gozo YOSHIMASU

Out of Stock