Lives and works in Tokyo

Publications

2010 “Skyfish” AKAAKA Art Publishing, Inc.

Selected Solo Exhibitions

2010 “Skyfish” AKAAKA, Tokyo, Japan
2004 “hinterland” art & riverbank, Tokyo, Japan

Selected Group Exhibitions

2010 “EAST WEST” THERME GALLERY, Tokyo, Japan
2005 “CHAUSU1 : Chapters of the Chosen”, CASO, Osaka, Japan
2002 “New Cosmos of Photography”, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokyo, Japan
2001 “Young Portfolios” Kiyosato Museum of Photographic Arts, Yamanashi, Japan

Awards

2001 Young Portfolio (Kiyosato Photo Museum)
2002 Superior Prize at 25th Canon New Cosmos of Photography
2008 littlemore Prize at "1st littlemoreBCCKS juried art exhibition of Photobook" by littlemore and BCCKS

Books from Munemasa TAKAHASHI

SKYFISH

Munemasa TAKAHASHI

$23.17

SHOUT special issue

I-Hsuen CHEN, Sherry HUANG, Mong-Jane WU, Ting CHENG, Maya AKASHIKA, Sohei NISHINO, Takashi KURAYA, Munemasa TAKAHASHI, Jihyun JUNG, Hyewon KEUM, AHN Jun, Doyeon GWON, Jun-Sheng ZHOU, Lan-Qing ZHU, CAI Dong-Dong , Jie-Hao SU

Out of Stock