1948–2019.
Born in Tokyo, Japan.
Educated at Chiyoda Design Photography Academy, Tokyo.
Photographer.

Selected Solo Exhibitions

1973 ‘TOHOKU ZANZO’ (Canon Salon, Ginza)
1980 ‘STRIPPER ZUKAN’ (Nikon Salon, Ginza & Osaka)
1981 ‘NOBORI NO ENKEI’ (Group Show; Nikon Salon, Shinjuku)
1983 ‘SHUKUJOROKU’ (Minolta Photo Space, Shinjuku)
1986 ‘MANDALA ZUKAN’ (Nikon Salon, Shinjuku & Osaka)
1987 ‘MANDALA ZUKAN 2’ (Gallery K, Fukushima)
1993 ‘EROS NO KOKUIN’ (Nikon Salon, Ginza & Osaka)
2002 ‘UTSUSTSU NO YAMI’ (Nikon Salon, Ginza)
2008 ‘UTSUTSU NO YAMI 2’ (Gallery Sokyusha, Shinjuku)
2009 ‘MABOROSHI NO MACHI’ (Group Show; The Third District Gallery, Shinjuku)
‘MABOROSHI NO TOKI’ (Gallery Sokyusha, Shinjuku)
‘TOKOYO NO MUSHI 1’ (The Third District Gallery, Shinjuku)
2010 ‘HIKARI ARU UCHINI 1’ (The Third District Gallery, Shinjuku)
2011 ‘HIKARI ARU UCHINI 2’ (Totodo, Shibuya)
‘HIKARI ARU UCHINI 3’ (Ban Photo Gallery, Nagoya)
2012 ‘HIKARI ARU UCHINI’ (Nikon Salon, Ginza)
‘hy’ (Place M, Shinjuku)
‘TOKOYO NO MUSHI 2’ (The Third District Gallery, Shinjuku)
2013 ‘TOKOYO NO MUSHI’ (Nikon Salon, Ginza)
‘THE CITY WHERE I SAW THE ANGELS’ (Place M, Shinjuku)
‘STRIPPER ZUKAN’ (Sekka, Nezu)
2014 ‘HIKARI ARU UCHINI’ (POETIC SCAPE, Nakameguro)
‘KAMIGAMI NO KEIFU-PROLOGUE‘ (Gallery Sokyusha, Shinjuku)
2015 ‘SHUKUJOROKU’ (POETIC SCAPE, Nakameguro)
‘STRIPPER ZUKAN’ (LE Plac’art Photo, Paris)
2017 ‘EROTIC ENGRAVING’ (POETIC SCAPE, Nakameguro)
2019 ‘TOHOKU ZANZO’ (Totodo, Shibuya)
2020 ‘KAMIKI NO OTO’ (Gallery Sokyusha, Shinjuku)

Awards

1980 The 17th Taiyosho Award, Second Prize
2012 The 24th Shashin No Kai Award
2015 Photographic Society of Japan Lifetime Achievement Award

Books from Yoshiichi HARA