Fugensha

Publications of Fugensha

Sha Shin Magazine Vol. 5: Faces

Shingo KANAGAWA, RYU Ika, Shinya ARIMOTO , Risaku SUZUKI, Haruto HOSHI, Ayaka YAMAMOTO, Takuma NAKAHIRA , Yasumasa MORIMURA, Kotaro IIZAWA

$18.90

Signed Aging

Hiromi TSUCHIDA

$70.00

Sha Shin Magazine Vol. 3: Spell

Kikuji KAWADA, Naohiro UTAGAWA, Yuki ONODERA, Yoko KUSANO, Seiji KUMAGAI, Chieko SHIRAISHI, Gozo YOSHIMASU

Out of Stock

Sha Shin Magazine Vol. 2: Mosaic

Mari KATAYAMA, Sohei NISHINO, Ayano SUDO, Sakiko NOMURA, YANG Seung-Woo, Leslie KEE, Miyako ISHIUCHI, Seiichi FURUYA, Various Artists

Out of Stock

Sha Shin Magazine Vol. 1

Daisuke YOKOTA, Mayumi HOSOKURA, Yusuke YAMATANI, Daido MORIYAMA, Keizo KITAJIMA, Osamu KANEMURA, Various Artists

Sold Out